Underhåll

En PROTECT Fog Cannon® dimmaskin kräver minimal underhåll

Underhåll

Medan underhåll och rengöring kan utföras av användaren, måste service och eventuell felsökning alltid utföras av en auktoriserad larminstallatör. Mer information finns i Service och support delen.

Underhåll och rengöring

En PROTECT Fog Cannon® dimmaskin kräver minimal underhåll. Det rengörs med en torr dammtrasa eller en fuktig trasa utan rengöringsmedel, kemikalier eller andra lösningsmedel.

Vid aktivering av Fog Cannon™ dimmaskinen, rekommenderar vi en effektiv ventilation i 20 minuter inom den första timmen. Om platsen inte är ventilerad i tid föreligger risk för kondensering av dimmpartiklar. Kondenseringen är ofarlig och kan avlägsnas genom att torka alla horisontella ytor i rummet med en lätt fuktad trasa utan rengöringsmedel, kemikalier eller lösningsmedel.

Byte av dimmvätskebehållaren

En PROTECT QUMULUS® (producerad efter 1 september 2014) och PROTECT Xtratus® är utformade så att du som användare kan byta dimmvätskebehållaren själv. Vätskebehållare för andra modeller måste bytas ut av en auktoriserad larminstallatör.

Varningar

  • Rör aldrig munstycket eller gallret framför munstycket. Det kan vara varmt och vid kontakt kan det orsaka brännskador. Titta inte direkt in i munstycket.
  • Brännbara eller värmekänsliga föremål måste placeras minst 35 cm från munstycket.
  • Systemet är tillverkat för användning i torrt, inomhusklimat och får därför inte placeras utomhus eller i fuktiga rum.
  • Dimmvätska som har runnit ner på golvet under maskinen i samband med aktivering av systemet eller hantering av dimmvätska måste torkas omedelbart på grund av risken för att halka och falla.
  • Dimmvätskan får absolut inte intas och måste hållas borta från barn och djur. Vid förtäring: kontakta en läkare omgående. Undvik ögonkontakt. vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rent vatten i minst 15 minuter. Om irritation fortsätter, vänligen kontakta en läkare. Vid direktkontakt med huden, skölj noggrant med vatten och tvål.