Säkerhetsdimma är ett välbeprövat koncept mot brott.

Utforska fall från din egen näringsliv eller från privata husägare.

Våra tusentals Fog Cannon™ dimmaskiner installerade sedan 2001 i mer än 50 länder skyddar ett brett utbud av företag och hushåll varje dag. Från enmansföretag till de största företagskedjorna i världen. Och de skyddar även privata hem. Välj en fallstudie nedan för att lära dig mer om hur det fungerar inom en viss bransch.