Vi bryr oss om din Fog Cannon™ dimmaskin

Smidig service och underhåll

En PROTECT Fog Cannon® dimmaskin kräver inte mycket tid och uppmärksamhet från dig. Vi rekommenderar att man gör en servicekontroll en gång per år och att denna utförs av en auktoriserad larminstallatör. Allt du behöver göra är att damma av det då och då och kontrollera att LED-dioden på framsidan lyser med det gröna ALL OK-ljuset. Läs mer nedanför.