Service och support

En välskött Fog Cannon™ ger sinnesro

Service & Support

Årlig service

Tillförlitlighet är avgörande för effektiviteten av ditt säkerhetssystem, din känsla av säkerhet och de ekonomiska konsekvenserna vid inbrott. Därför är det viktigt att teckna ett service- och supportavtal på Fog Cannon™ installationen, med en lokal auktoriserad larminstallatör.

PROTECT rekommenderar en årlig servicekontroll av Fog Cannon™ installationen.

 

 

 

En servicekontroll består vanligen av:

 • Visuell inspektion av dimmvätskan (hållbarhet för en oöppnad behållare är 5 år och 2 år från installationstillfället). Om den är missfärgad, bör dimmvätskan slängas.
 • Inspektion av batteriets belastningsförmåga och ålder (batterier som är 2 år eller äldre ska alltid bytas ut)
 • Undersökning av eventuella felmeddelanden på Fog Cannon™
 • Visuell inspektion av munstycket (kontrollera om det är intakt och fritt från främmande delar?)
 • Kontrollera brytare
 • Verifiering av kontrollsensorn
 • Komplett test, där interaktionen med alla system testas (även ett möjligt brandlarmsystem)

Support här och nu

Om det plötsligt uppstår ett fel eller om vätskebehållaren måste bytas ut, bör du kontakta en auktoriserad larminstallatör (vanligtvis där du köpt din Fog Cannon™).

Läs av Fog Cannon™ signalerna

PROTECT Fog Cannon® ger ljud (korta pip) och visuella signaler (blinkande LED lampor på framsidan).

Översikt över LED lamporna *:

 • En grön LED lampa blinkar när strömmen aktiveras på Fog Cannon™. Den gröna lampan lyser konstant, när Fog Cannon™ har nått sin arbetstemperatur och är klar för tömning
 • En gul LED lyser när vätskenivån är låg
 • Alla LED lampor stängs av när larmet är anslutet
 • Röd LED:
  o En ljussignal per 10 sek. innebär strömavbrott**
  o Tre ljussignaler per 10 sek. betyder signal från något brandlarmsystem för Fog Cannon™*
  o Fyra ljussignal per 10 sekunder. betyder låg batterispänning**
  o Konstant ljussignal: Allvarligt fel som kräver åtgärd från en larminstallatör*

*Dioder på Xtratus®: Se användarmanualens sida 24, vänster kolumn

**Kräver servicebesök – Kontakta din larminstallatör