Vätskebehållare

PROTECT™ dimmvätska finns i tre typer av fasta behållare beroende på Fog Cannon™ modellen, varierande från 0,4 l. till 3 l. Det går snabbt och enkelt att byta ut någon typ av behållare utan att släppa en droppe. Förutom QUMULUS®- och Xtratus®-modellerna ska vätskebehållarna bytas ut av en larmtekniker. PROTECT™ dimmvätskebehållarna innehåller vätska för 2 till 8 tömningar.