Demos

Det bästa är att se en demo av den verkliga inbrottstjuven som konfronteras med och tvingas tillbaka av säkerhetsdimman. Men vi har även demos av högre kvalitet och visar också enkla produktdemos om du är nyfiken på att se mycket tydligt hur konceptet fungerar. Demo hjälper dig att förstå att säkerhetsdimman är avsedd för många ändamål, olika sektorer och olika kunder.